Daearyddiaeth

Showing Playlists 1-4 of 4 total:


Brodorion Y Goedwig Law

Cyfres o weithgareddau a fideos ar frodorion y Goedwig Law, gan gynnwys yr Yanomami (Amason)

By EDdysg (Mrs Serena Davies... Steps: 5 Views: 363

Sut Allaf Greu Graff Hinsawdd Safonol (ac Ateb Cwestiynau Arnynt?

Cyfres o dasgau a fideos i'ch helpu i ddysgu sut i greu graffiau hinsawdd, a sut i'w dadansoddi

By EDdysg (Mrs Serena Davies... Steps: 5 Views: 312

Dulliau Ffermio'r Brodorion

Cyfres o fideos a gweithgareddau i'ch cynorthwyo i ddeall mwy am ddulliau ffermio'r Yanomami

By EDdysg (Mrs Serena Davies... Steps: 3 Views: 160

Blwyddyn 8: Sut Mae'r Amason Yn Cael Ei Hecsploetio?

Cyfres o fideos i'ch helpu i ddeall mwy am ddigoedwigo yn yr Amason

By EDdysg (Mrs Serena Davies... Steps: 7 Views: 446

Showing Playlists 1-4 of 4 total.

People in Daearyddiaeth